Välj en sida

JBV Konsult

Jordnära och hållbar kompetens

Kontakt

Rådgivning och verksamhetsledning inom biobaserade näringar

Johan Varenius

BRED KOMPETENS INOM JORDBRUK, SKOG OCH VILTFÖRVALTNING

Johan Varenius

Jag är utbildad Lantmästare och Viltmästare och har under många år arbetat med viltförvaltning och lantbruk på privata egendomar. Jag har även samordnat nordiska jaktfrågor i EU samt undervisat och föreläst. Sex år som chef för landsbygdsfrågor på länsstyrelsen har gett mig god kunskap om statsförvaltningen och dess roll.

Från eget bolag, JBV konsult, arbetar jag nu för att skapa goda förutsättningar för de gröna näringarna.

Jag tror att de biobaserade näringarna är framtidens bransch och att ett lönsamt brukande av naturresurser bidrar till höga miljövärden och klimatnytta. Jag ser ett behov av att öka allmänhetens kunskap om näringens förutsättningar samt förbättra samverkan mellan berörda intressen samt myndigheter och företagare.

Jag hoppas kunna bidra med det i mitt arbete!

Tjänster

Jag erbjuder rådgivning och verksamhetsledning inom biobaserade näringar.

Tyngdpunkt mot lantbruk, viltförvaltning, skog och äganderättsfrågor för enskilda markägare och organisationer.

Jag erbjuder dig jordnära och hållbar kompetens

Projektledning

Projektledning och kompetens till styrgrupper samt samordning av ansökningar och rapportering.

Verksamhetsledning

Leda och företräda organisationer och företag samt styrelseuppdrag.

Rådgivning

Vägledning och rådgivning i operativ förvaltning samt vid kontakt med myndigheter och andra processer.

Kommunikation

Strategiskt påverkansarbete genom dialog, yttranden och artiklar inom näringens intressen.

Uppdrag

Jag arbetar idag huvudsakligen med två större uppdragsgivare, på både nationell och regional nivå.

Jag har ett brett nätverk och samarbeten med akademi, forskning, offentlig förvaltning samt näringslivet inom mitt verksamhetsområde.

Kontakta mig så diskuterar vi dina behov

Agro Sormland logotyp
Sveriges Jordagare